بخش مالی

شماره های تماس :

8580082 0912

دفتر فروش

آدرس :

تهران – میدان امام خمینی -خیابان اکباتان -بازار اکباتان -طبفه دوم -واحد 264

شماره های تماس :

33119814-6 021   ,    33998914 021

فکس :

33119815 021 

انبار پخش

شماره های تماس :

 33119814 021

بخش فنی

شماره های تماس :

8837565 0912

ایمیل :

vpt@vpt-co.ir

بخش فروش

شماره های تماس :

8580025 0912
ایمیل :

vpt@vpt-co.ir

بخش بازرگانی

شماره های تماس :

8837565 0912

ایمیل :

com@vpt-co.ir